Aktuality:

Archiv aktualit:

Nová autobusová linka v sobotu

Vloženo: 22.03.2019

Příloha:

Upozorneni_cestujicim.docx

Dotazníkové šetření - vodovod

Vloženo: 27.02.2019

Příloha:

DOTAZNlK_vodovod.docx

Mobilní sběr - jaro 2019

Vloženo: 15.02.2019

Příloha:

Mobilni_sber_jaro_2019.docx

Mikuláš 2018

Vloženo: 30.11.2018

Příloha:

mikulas_2018.pdf

Mobilní sběr - podzim 2018

Vloženo: 17.09.2018

Příloha:

Mobilni_sber_podzim_2018.pdf

Hody 2018

Vloženo: 30.04.2018

Příloha:

Hody_2018.pdf

Náhradní svoz odpadu Velikonoce 2018

Vloženo: 23.03.2018

Příloha:

Nahradni_terminy_svozu_-_Velikonoce_2018.pdf

Mobilní sběr jaro 2018

Vloženo: 23.03.2018

Příloha:

Svoz_odpadu_21.4.2018.pdf

Uzavírka - 1. fáze

Vloženo: 23.03.2018

Příloha:

Uzavirka_1._faze.pdf

Uzavírka - 2. fáze

Vloženo: 23.03.2018

Příloha:

uzavirka_2._faze.pdf

Uzavírka - 3. fáze

Vloženo: 23.03.2018

Příloha:

Uzavirka_3._faze.pdf

Cestovní doklady

Vloženo: 23.03.2018

Příloha:

Cestovni_doklady.pdf

Mobilní sběr - podzim 2017

Vloženo: 12.09.2017

Příloha:

Vincencov_23.9.2017.docx

Dotace POV 2017

Vloženo: 27.07.2017

Obec Vincencov získala v roce 2017 na vybudování odstavné plochy, chodníků, zastřešené terasy a úpravy v okolí obecního domu dotaci z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2017 na dotační titul č. 1 - Podpora budování a obnovy infrastruktury obce a to ve výši 300 000,- Kč.


Příloha:

DSCF3630.JPG

Dětský den 24.6.2017

Vloženo: 20.06.2017

Příloha:

Detsky_den.pdf

Mobilní sběr - jaro 2017

Vloženo: 19.03.2017

Příloha:

Mobilni_sber__22.4.2017.docx

Pozvánka na přivítání adventu

Vloženo: 28.11.2016

Příloha:

Pozvanka_na_privitani_adventu.pdf

Výzva občanům

Vloženo: 28.11.2016

Obecní úřad vyzývá občany, aby v zájmu sousedské solidarity netopili zakázaným palivem (vyjetý olej, plasty apod.) a neprováděli o nedělích činnosti, které způsobují hluk (např. řezání dřeva, sekání trávy).Odečty elektroměrů

Vloženo: 16.11.2016

Dne 22.11.2016, v době od 10-15 hodin, bude v naší obci pracovník elektrárny provádět odečty elektroměrů a to pro všechny energetické společnosti. Kdo nebude moct nechat zpřístupnit elektroměr, nechť zanechá lístek se stavem na viditelném místě.Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Vloženo: 02.09.2016

Příloha:

Oznameni_o_preruseni_dodavky_elektriny.pdf

Mobilní sběr podzim 2016 - 24.9.2016

Vloženo: 02.09.2016

Příloha:

Vincencov_24.9.2016.doc

Pozvánka na zábavné dětské odpoledne

Vloženo: 04.07.2016

Příloha:

Pozvanka_na_zabavne_detske_odpoledne.pdf

Předinou za poznáním 21.5.2016

Vloženo: 17.05.2016

Příloha:

PrEDINOU_ZA_POZNaNlM_2016.pdf

Mobilní sběr 23.4.2016

Vloženo: 04.03.2016

Příloha:

Mobilni_sber_23.4.2016.doc

Dotace na akci - Vincencov - hydrogeologický průzkum II. etapa

Vloženo: 09.07.2015

Státní fond životního prostředí ČR poskytl Obci Vincencov dotaci na akci Vincencov - hydrogeologický průzkum II. etapa, prioritní osa 6 - zlepšování stavu přírody a krajiny dotaci v celkové výši 653264,00 Kč. Dotace je ve výši 90% celkových nákladů. Skládá se z 85% z prostředků z Evropské unie a 5% z SFŽP ČR. 10% nákladů bude z prostředků obce. Hydrogeologický průzkum se týká 1 vrtu pro potřeby zdroje pitné vody pro obec Vincencov. Realizace projektu v roce 2015.Posezení u táboráku

Vloženo: 08.07.2015

Obec Vincencov zve občany k sobotnímu posezení u táboráku. Pro děti je připraven program a občerstvení zdarma. Dospělí mohou posedět u točeného piva s klobáskou.


Příloha:

posezeni_u_taboraku.pdf

Hody 2015

Vloženo: 28.04.2015

HODY 2015 V sobotu dne 2.5.2015 bude mimořádně otevřena Obecní hospoda od 18.00 do 23.00 hodin. Hodová zábava se letos nekoná.Našel se pejsek ve Vincencově

Vloženo: 28.04.2015

Příloha:

dopis_Deny.doc

Pozvánka na Dvorecké bál 28.2.2015

Vloženo: 17.02.2015

Obec Vincencov zve na Dvorecký bál konaný dne 28.2.2015 od 20:00 v prostorách Obecního domu ve Vincencově.


Příloha:

pozvanka_na_Dvorecke_bal.pdf

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu a mikulášská besídka

Vloženo: 01.12.2014

Obec Vincencov zve na slavnostní rozsvícení vánočního stromu a mikulášskou besídku, která se koná 6.12.2014 v 17,00 hod před Obecním domem.


Příloha:

rozsviceni_vanocniho_stromu_a_mikulasska_besidka.pdf

Dotace na akci - Vincencov - hydrogeologický průzkum

Vloženo: 01.12.2014

Státní fond životního prostředí ČR poskytl Obci Vincencov dotaci na akci Vincencov - hydrogeologický průzkum, prioritní osa 6 - zlepšování stavu přírody a krajiny dotaci v celkové výši 691581,60 Kč. Dotace je ve výši 90% celkových nákladů. Skládá se z 85% z prostředků z Evropské unie a 5% z SFŽP ČR. 10% nákladů bude z prostředků obce. Hydrogeologický průzkum se týká 2 vrtů pro potřeby zdroje pitné vody pro obec Vincencov. Realizace projektu v roce 2014-2015.Našel se pes

Vloženo: 27.08.2014

Příloha:

Ztraceny_pes.docx

Mobilní sběr podzim 2014

Vloženo: 27.08.2014

Příloha:

Mobilni_sber_20.9.2014.doc

Opakované projednání upraveného Návrhu územního plánu

Vloženo: 26.05.2014

Opakované projednání upraveného Návrhu územního plánu obce Vincencov se koná dne 10.7.2014 v 15.00 hod. - viz příloha aktuality


Příloha:

VV_-_NOVe_TERMlNY.rtf

Den dětí

Vloženo: 21.05.2014

Obec Vincencov zve všechny děti i dospělé na oslavu Dne dětí pod názvem Putování za pokladem dne 31.5.2014 od 13.00. Sraz u obecního domu. Bližší informace na přiloženém plakátu.


Příloha:

Den_deti0001.pdf

Otevření Obecní hospody

Vloženo: 05.05.2014

Příloha:

Obecni_hospoda0001.pdf

Hodová zábava

Vloženo: 22.04.2014

Obec Vincencov pořádá dne 3.5.2014 ve 20.00 hod. v Obecním domě ve Vincencově hodovou zábavu. K tanci bude hrát ENDEMIT TRIO. Srdečně zveme na hodovou zábavu


Příloha:

Hodova_zabava_2014_0.pdf

Mobilní sběr jaro 2014 - už tuto sobotu

Vloženo: 22.04.2014

Příloha:

Jarni_mobilni_sber0001.pdf

Pronájem obecního domu

Vloženo: 01.04.2014

Obec Vincencov pronajímá prostory obecního domu vhodné ke konání rodinných oslav, svateb, pohřebních hostin apod. V prvním patře obecního domu je podkrovní sál asi pro 120 lidí, v přízemí je sál asi pro 40 lidí včetně vybavenosti. Cena pronájmu velkého sálu v prvním patře je 2000,- Kč na den, pronájem malého sálu v přízemí je 700,- Kč na den. K této částce se připočítává částka za spotřebované energie dle odečtů z měřičů.


Příloha:

P5110218.JPG

Ples - Roztančená Předina

Vloženo: 03.02.2014

Příloha:

Pozvanka_na_ples0001.pdf

Plesy v roce 2014

Vloženo: 08.01.2014

Obec Vincencov pořádá dne 25.1.2014 II. ročník Dvoreckého bálu a dne 15.2.2014 ples Mikroregionu Předina - Roztančená Předina. Těšíme se na Vaši účast.


Příloha:

pozvanka_na_ples0001.pdf

PF 2014

Vloženo: 20.12.2013

Příloha:

PF_20140001.pdf

Vloženo: 20.12.2013


Pozvánka na adventní sousedské posezení

Vloženo: 11.12.2013

Vážení spoluobčané, zveme Vás na neformální sousedské posezení v adventním čase a to v pátek 13.12.2013 od 17.30 hod do 20.00 hod. v Obecním domě ve volební místnosti. Občerstvení bude svépomocí, můžete přinést ke vzájemným ochutnávkám cukroví atd. Těšíme se na Vaši účast. JUDr. Jarmila Pospíšilová starostkaDotace na územní plán z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2013

Vloženo: 04.12.2013

Obec Vincencov v roce 2013 obdržela dotaci ve výši 57 000,- Kč na projekt "Vypracování územního plánu Vincencov" z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2013.


Příloha:


Logo_kraje_na_web_0.jpg

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu a mikulášská besídka

Vloženo: 29.11.2013

Dne 6.12.2013 od 18.00 hodin se koná slavnostní rozsvícení vánočního stromu a mikulášká nadílka. Bližší informace jsou v pozvánce, která je přílohou této aktuality.


Příloha:

vanocni_strom_+_mikulasska0001.pdf

Odečet spotřeby elektrické energie

Vloženo: 12.11.2013

V pátek 15.11.2013 bude v naší obci probíhat odečet spotřeby elektrické energie.Mobilní sběr říjen 2013

Vloženo: 05.09.2013

Dne 12.10.2013 proběhne v naší obci sběr nebezpečného odpadu, pneumatik, objemného odpadu, vyřazeného elektrozařízení. Bližší informace v přiloženém letáku.


Příloha:

mobilni_sber_rijen_20130001.pdf

Dotace na Územní plán

Vloženo: 12.07.2013

Obec Vincencov v roce 2013 obdržela dotaci ve výši 57 000,- Kč na projekt "Vypracování územního plánu Vincencov" z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2013.


Příloha:


Logo_kraje_na_web.jpg

Hry bez hranic

Vloženo: 17.06.2013

Příloha:

Hry_bez_hranic0001.pdf

Varování Policie ČR

Vloženo: 05.06.2013

Příloha:

relace_do_rozhlasu.doc

Dětský den 1.6.2013 od 16.00 hod.

Vloženo: 26.05.2013

Příloha:

Detsky_den0001.pdf

Mobilní sběr - jaro 2013

Vloženo: 15.04.2013

Příloha:

odpad0001.pdf

Hasiči varují - vypalování trávy

Vloženo: 12.04.2013

Příloha:

hasicei_brezen.pdf

Ples - Roztančená Předina

Vloženo: 19.02.2013

Příloha:

Ples_-_Roztancena_Predina0001.pdf

Výběr poplatků

Vloženo: 05.02.2013

Příloha:

Vyber_poplatku_2013.docx

Náhradní termín svozu odpadu o Vánocích

Vloženo: 06.12.2012

Náhradní termín pro svoz odpadu o Vánocích se přesunuje z pondělí 24.12.2012 na sobotu 22.12.2012


Příloha:

Svoz_odpadu_o_Vanocich0001.pdf

Pozvánka - rozsvícení vánočního stromu 7.12.2012


Oprava bývalé Hasičky

Vloženo: 27.11.2012

Obec Vincencov v roce 2012 opravila budovu bývalé Hasičky. Oprava byla financována za spoluúčasti Olomouckého kraje z Programu obnovy venkova v roce 2012. Výše příspěvku byla 210 000,- Kč, což je 50% celkových nákladů. Zbývajících 50% obec platila ze svých prostředků. Nově opravená budova slouží jako sklad zahradní techniky obce, sklad sportovních potřeb dětí a mládeže.


Příloha:

Hasicka0002.pdf

Mobilní sběr 13.10.2012

Vloženo: 07.10.2012

Příloha:

Vincencov_13.10.2012_.doc

Výběr poplatků

Vloženo: 17.03.2012

V sobotu 17.3.2012 od 9 do 11 hodin se budou vybírat poplatky za popelnice a za psy. Poplatek za popelnice je 400,- Kč na osobu pro trvale bydlící občany. Za rekreační objekt je částka 400,- Kč. Za psa je poplatek 50,- Kč, a to od stáří 3 měsíců. Tyto poplatky je možné zaplatit mimo tento termín i každé pondělí na Obecním úřadě od 17 do 18 hodin. Dále je možné poplatky uhradit na účet obce č. 28324701/0100.